Õiguspärane teave

1. Info meie kohta
Somfy SIA, juriidiline aadress Brivibas 401c, Riia, LV-1024, on selle kodulehe omanik. Somfy SIA omanik on Somfy SAS, mille peakontor asub Cluses's, Prantsusmaal.

2. Teenuse kättesaadavus ja keel
Veebilehekülg on mõeldud kasutamiseks Eesti elanikele. Veebilehekülg on eestikeelne. Suhtlus toimub vaid eesti keeles.

3. Intellektuaalse omandi õigused
   1. AUTORIÕIGUSED
        1. Autoriõiguste kaitse:
              a. Käesolev koduleht, samuti ka info, mida see sisaldab (kaasa arvatud pildid, joonised, kujutised jmt) on  kaitstud autoriõigustega. Autoriõigused kuuluvad SOMFY SAS, 50 avenue du Nouveau Monde, 74300  Cluses, Prantsusmaa. Kõik õigused on kaitstud

              b.Koduleht on koostatud koostöös SOMFY SAS, 50 Avenue Du Nouveau Monde, 74300 Cluses, Aurelius Interactive, ul. Rzemieślnicza 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poola ja Cross Systems - Groupe Micropole Univers, 45B, des Acacias, 1227 Carouge, Genf, Šveits.

        2. Kodulehe kasutamise eeskirjad:
               a. Kogu info, mis kodulehel pole märgistatud, kui "Fail alla laadida" , pole ette nähtud trükkimiseks või  paljundamiseks osaliselt või täielikult, mistahes moodusega.

               b. Allalaaditavat infot võib välja trükkida infomaterjalina sisemiseks kasutamiseks, mitte äriliseks otstarbeks. Seda ei tohi anda või näidata kolmandatele isikutele. Sellise info paljundamise juhul peab see sisaldama infot autoriõiguste kohta, alati ja kindlasti. Teil pole lubatud muuta käesolevat infot ei aberil ega ka elektroonilisel kujul. Teil pole lubatud kasutada mistahes illustratsioone, fotosid, video-või audiomaterjale ilma viitamata või osutamata autoriõigustele.

               c. JÄTAME ENDALE ÕIGUSE TÜHISTADA LUBASID MISTAHES AJAL PÄRAST HOIATAMIST, MIS ON SAADETUD INDIVIDUAALSELT VÕI ON NÄIDATUD KÄESOLEVAL KODULEHEL. SEL JUHUL PEAB KODULEHE KASUTAMISE KATKESTAMA VIIVITAMATULT.

2. KAUBAMÄRGID
   1. Meie kaubamärgid:
         a. Osaline, sagedamini kasutatavate kaubamärkide nimekiri: SOMFY, Logo Somfy (vana) väike, Somfy logo copy,ACTIVE CONTROL SYSTEM, ANIMEO, ALTUS,AXORN ,AXOVIA, CENTRALIS, CHRONIS, CLIC&UP, EOLIS, INTEO, INIS, IPSO, KEASY, KEYTIS, MEMORIS, METEOLIS, OREA, ORIENTA, OXIMO, PASSEO, Powered by Somfy , RADIO TECHNOLOGY SOMFY, ROLLMASTER, SOLIRIS, SOMFY DRIVE CONTROL, SOMFY HIPRO, TELIS, TELIS SILK, TELIS PATIO, WINDOROLL.

        b. Meie kaubamärgi kasutamine on keelatud, välja arvatud juhul, kui olete saanud selle kasutamiseks kirjaliku loa.

   2. Kolmanda osapoole kaubamärgid:
        a. Kogu info, mis kodulehel pole märgistatud, kui "Fail alla laadida" , pole ette nähtud trükkimiseks või paljundamiseks osaliselt või täielikult, mistahes moodusega.

        b. Allalaaditavat infot võib välja trükkida infomaterjalina sisemiseks kasutamiseks, mitte äriliseks  otstarbeks. Seda ei tohi anda või näidata kolmandatele isikutele. Sellise info paljundamise juhul peab see  sisaldama infot autoriõiguste kohta, alati ja kindlasti. Teil pole lubatud muuta käesolevat infot ei paberil ega ka elektroonilisel kujul. Teil pole lubatud kasutada mistahes illustratsioone, fotosid, video- või  audiomaterjale ilma viitamata või osutamata autoriõigustele.

   3. HÜPERTEKSTI LINGID
          a. Lingid: me näitame linke teistele veebilehtedele. Sellegipoolest ei esinda neid ja ei vastuta nende lehtede  sisu eest.

        b. Näidates linki meie kodulehele, on vajalik meie kirjalik nõusolek. Isegi juhul, kui see on antud, me jätame   endale õiguse nõuda selle viivitamatut eemaldamist juhul, kui me leiame, et tekib oht meie huvidele.

   4. MUUD INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED
         a. Mistahes toode, protsess või tehnoloogia, mida on kirjeldatud käesoleval kodulehel, võib olla seotud muu  intellektuaalse omandiga, mis on kaitstud meie või kolmandate isikute eest.

         b. Pole õigust kasutada siin mainitud intellektuaalset omandit

4. Sihipärane kasutamine ja kasutajad
Käesolev veebilehekülg on mõeldud eraisikutele, kes elavad Eestis.

5. Üldine vastutus
   1. Teeme kõik tagamaks Teile täpne, täielik ja aktuaalne info. Sellegipoolest ei saa me garanteerida teavet, mis  on esitatud käesoleval kodulehel.

   2. Jätame endale õiguse teostada uuendusi või muudatusi kodulehel ilma eelneva hoiatuseta. Tooteid võib muuta või eemaldada mistahes hetkel.

   3. Me ei saa garanteerida, et käesoleva veebilehekülje informatsioon vastab teie riigi seadustele. Kasutate  veebilehekülge enda vastutusel vastavalt kohalikule seadusandlusele.

   4. Soovitame veebileheküljel olevat teavet kontrollida Somfy SIA, Brivibas 401c, Riia LV-1024, Läti Vabariik.

    5. Juurdepääs kodulehele ja selle kasutamine on teie enda vastutusel. Te olete vastutav enda kaitsmise eest  viiruste või muude kahjulike protsesside suhtes.

6. Kirja teel suhtlemine
Seadused nõuavad, et osa teabest või suhtlusest peab olema kirjalik. Kui kasutate meie kodulehte, siis tähendab see, et nõustute, et meie suhtlus toimub peamiselt elektrooniliselt. Lepinguliste suhete huvides olete Te nõus elektrooniliste teavitusvahenditega ning tunnustate, et kõik lepingud, teadaanded, teave ja muu suhtlemine, mida me teostame elektrooniliselt, on kooskõlas mistahes õiguslike nõudmistega, et sellised teadaanded on kirjalikud. See tingimus ei mõjuta Teie seaduslikke õigusi.

7. Teadaanded
Kõik teadaanded peab esitama Somfy SIA (OÜ), Brivibas 401c, Riia, Läti Vabariik, LV-1024. Võime vastata e-posti teel või postiaadressile, mis on osutatud teie taotluses või mistahes muul moel, mis on ära toodud 6. punktis.

8. Loobumine
   1. Kui me lepingu kehtimise ajal ei suuda täita teie lepingulisi kohustusi või tingimusi või kui me ei suuda  rakendada õigusi ja abivahendeid, mis meile lepingujärgselt kuuluvad, ei tähenda see vastavatest õigustest ja  abivahenditest loobumist ega vabasta teid kohustuste täitmisest.

     2. Kohustuste mittetäitmine ei tähenda iga järgneva kohustuse mittetäitmist.

     3. Ükski meiepoolne tingimuste mittetäitmine ei kehti kuni me pole sellest teile kooskõlas punktiga 6 kirjalikult teada andnud.

9. Lahutatavus
Kui mõni pädev asjatundja leiab, et ükskõik milline käesolevatest kasutustingimustest või lepingupunktist on ükskõik millises ulatuses kehtetu, seadusvastane või mitterakendatav, siis see tingimus või säte lahutatakse selles mahus ülejäänud tingimustest ja sätetest, mis jäävad täielikult seadusekohaselt edasi kehtima.

10. Õigused muuta käesolevaid eeskirju ja tingimusi
Meil on õigus üle vaadata või muuta eeskirju ja tingimusi mistahes ajal ja aeg-ajalt.

11. Seadused ja jurisdiktsioon
Käesolev veebilehekülg vastab Eesti Vabariigi seadustele.