Meie, Rohelise seaduse (ingl. k. Act for Green) osana, töötame keskkonna heaks.

Somfy algatus süsinikuheite vähendamiseks

Somfy, We act for Green

Alates 2018. aastast rakendab Somfy keskkonnavastutust käsitlevat globaalset lähenemisviisi, ehk We Act for Green. Programm põhineb kolmel teguril: keskkonnasõbralikud hooned, keskkonnasõbralikud tooted ja keskkonnasõbralik meeskond

KESKKONNASÕBRALIKUD TOOTED

Loome keskkonnasõbralikke tooteid. Nagu otsustasime 2019. aastal 50% tooteid hakatakse müüma vastavalt ökoprojektile Act for Green®; 2020. aastal – 80%.
energy-function

KESKKONNASÕBRALIK MEESKOND

Töötame vastutustundlikuma praktika nimel: loome roheliste suursaadikute kogukonna ja rakendame keskkonnasõbralikud tavad kõigis Somfy grupi ettevõtetes!

KESKKONNASÕBRALIKUD HOONED

Töötame hoonete efektiivsuse tõstmise ja nende elanike heaolu paremaks muutmise nimel. Püüame paremaks muuta inimeste elamiskeskkonda, täites ohutuse, energiatõhususe ja mugavuse vajadused.

Programmi Act for green eesmärgid

Mõtleme oma tootekontseptsiooni parendamisele ja liigume jätkusuutlikuma tuleviku poole

Act for Green® on Somfy vabatahtlik algatus, mille eesmärk on vähendada toodete keskkonnamõju kogu nende elutsükli vältel, alates toorainete kaevandamisest kuni kasutusaja lõpuni. Act for Green® on ökodisaini nõuetele vastava toote kvaliteedi garantii.

Act for green – kuidas see töötab?

Ökodisaini meetod, mis on äratuntav sildi järgi

Energiatarbimine

Meie seadmete energiatarbimine on nüüd ooterežiimis alla 0,5 W.

Pakendid

Ei sisalda polüstüreenist ja PVC-st valmistatud osasid • Kasutatakse vähemalt 50 protsenti. taaskasutatud pappi • Kasutusjuhendid on valmistatud ainult taaskasutatud paberist.

Keskkonnakaitse deklaratsioon

Meie toodete suhtes kehtib internetipõhine keskkonnakaitse deklaratsioon PEPecopassport®, mis on kontrollitud Bureau Veritas poolt.

Keemilised ained

Euroopa RoHS-direktiivi ja REACH-i vastavust on kontrollitud sõltumatus laboris.

Pikaealisus

• Seadmete süsteemid: ümberehituste ja/või nn "pehmete versiooniuuenduste" korral saab elektroonikat tehases eemaldada ja vahetada. • Kaugjuhtimispuldid: meie tooted on vastupidavad kukkumistele ja löökidele ning vastavad ettevõtte sisestandarditele.

Ressursid

Mõnda vanemat elektroonika tootmistehnoloogiat, mille negatiivne keskkonnamõju on tõestatud, ei kasutata enam kaugjuhtimissüsteemides.

Act for Green algatuse põhimõttel saadaval olevad tooted

Lisateave programmi Green for Act kohta