Juridiskā informācija

Pēdējā atjaunināšana: 16/07/2020

I. JURIDISKĀ INFORMĀCIJA UN KONTAKTI

Mēs, Somfy SIA, ar juridisko adresi Brīvības gatve 401c, Rīga, LV-1024, Latvija, reģistrācijas numuru 40003592891, tālruni +371 20040555 esam šīs mājas lapas īpašnieki. Mēs piederam Somfy grupai. Šīs mājas lapas izpilddirektore ir Kristīne Korsiete. Ja Jums ir kādi komentāri attiecībā uz šo mājas lapu, lūdzu, sazinieties ar izpilddirektori, rakstot uz kristine.korsiete@somfy.com . Šīs mājas lapas saturs pieder Somfy SIA.

II. MĒRĶTIECĪGA IZMANTOŠANA UN LIETOTĀJI

 • Šī mājs lapa, kuras adrese ir https://www.somfybaltics.com (turpmāk – “Mājas lapa”), ir paredzēta tikai fiziskajām vai juridiskajām personām, kas dzīvo Baltijas valstīs un vēlas iegūt vispārēju informāciju par “Somfy”, sīkāku informāciju, ieskaitot uzņēmuma produktus vai pakalpojumus vai arī iegādāties “Somfy” produktus, kas ir redzami šajā lapā. 
 • Informācija par produktiem un pakalpojumiem var būt neprecīza katrā no Baltijas valstīm.
 • Jāatzīmē, ka šajā mājas lapā norādītie produkti vai aprakstītie pakalpojumi var nebūt pieejami visās Baltijas valstīs.
 • "Somfy" SIA dara visu, lai lietotājam nodrošinātu maksimālu drošību, pārlūkojot šo mājas lapu. Tomēr, mēs neuzņemamies atbildību gadījumos, ja uz laiku nevarat piekļūt mājas lapai tehniskas apkopes veikšanas laikā, vai informācijas atjaunināšanas dēļ; datorvīrusa vai trešās puses uzbrukuma gadījumā un saistībā ar to iespējamām sekām. 
 • Pieeja un mājas lapas izmantošana ir Jūsu pašu risks. Tā ir Jūsu atbildība aizsargāt sevi pret vīrusiem vai citiem postošiem procesiem.

III. AUTORTIESĪBAS

1. Autortiesību aizsardzība:

 • Šī mājas lapa, tāpat kā informācija, kas tajā iekļauta (ieskaitot bildes, zīmējumus, attēlus utml.) ir aizsargāta ar autortiesībām. Autortiesības pieder SOMFY SAS, 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 Klūza (Cluses), Francija.
 • Visas tiesības uz informāciju ir aizsargātas.

2. Lietošanas noteikumi:

 • Informāciju, kas nav iekļauta “Dokumenti lejupielādei” sadaļā ir aizliegts jebkādā veidā pilnībā vai daļēji publicēt, izdrukāt vai reproducēt. Tā nav paredzēta drukai vai pavairošanai pilnībā vai daļēji, jebkurā veidā.
 • Lejupielādētajā failā iekļauto informāciju var izdrukāt vai izmantot iekšējām vajadzībām, informatīvā un ne komerciālā nolūkā. To nevar izplatīt vai rādīt Jūsu klientam vai jebkurai trešajai personai. Jebkurā šādas informācijas kopijā jābūt visām atsaucēm uz mūsu autortiesībām un īpašuma tiesībām. Jums nav tiesību mainīt šo informāciju. Izņēmuma kārtā jums ir tiesības pārtulkot šādu informāciju, lai jūsu komanda to varētu saprast, un šajā gadījumā jūs esat atbildīgs par veiktā tulkojuma kvalitāti. 
 • Jūs nedrīkstat izmantot ilustrācijas, fotorgrāfijas, video vai audio materiālus bez atsaucēm uz šo mājas lapu un norādēm par autortiesībām.

IV. SOMFY PREČU ZĪMES 

 • Šajā mājas lapā redzamie zīmoli, ilustrācijas, attēli un logotipi pieder “SOMFY ACTIVITES” un tā meitas uzņēmumiem visā pasaulē.
 • Mūsu preču zīmju izmantošana ir aizliegta, ja vien neesat saņēmuši rakstisku atļauju to izmantošanai.
 • Piekļuve mājas lapai, kā arī tās izmantošana nedod nekādas tiesības uz preču zīmēm un citām tajā esošām ilustrācijām, attēliem, logotipiem utt. (skat. V. sadaļas 2. apakšpunktu).

V. HIPERTEKSTA SAITES

1. Mūsu izveidotās saites:

 • Jūsu ērtībai mēs norādām hiperteksta saites, kas novirza uz citām tīmekļa vietnēm ārpus šīs lapas. 
 • Mums nav tiesību pārstāvēt jebkuru no šīm mājas lapām, pārvaldīt un nest atbildību par to saturu.

2. Jūsu izveidotās saites:

 • Veidojot saiti uz mūsu mājas lapu, ir nepieciešama mūsu rakstiska atļauja, kuru var dabūt, rakstveidā paziņojat par saites izmantošanu mūsu izpilddirektoram, 5 darba dienu laikā no tās izveides, nosūtot elektronisko vēstuli uz e-pasta adresi: kristine.korsiete@somfy.com.
 • Pat, ja rakstiskā atļauja ir iedota, mēs paturam tiesības pieprasīt nekavējoties to noņemt, ja uzskatīsim, ka tiek apdraudētas mūsu intereses. .

VI. CITAS INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

 • Jebkuram produktam, procesam vai tehnoloģijai, kas ir aprakstīti šajā tīmekļa vietnē, var piemērot citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder mums vai trešajām personām. Līdz ar to ir aizliegts izmantot šo intelektuālo īpašumu.

VII. ATBILDĪBA

 • Mēs cenšamies Jums sniegt precīzu un aktuālu informāciju. Taču mēs nedodam garantijas par šajā mājas lapā esošo informāciju.
 • Mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atjaunot vai mainīt jebkādu šajā mājas lapā esošo informāciju. Jāatzīmē, ka visi produkti var tikt aizstāti ar citiem, vai izņemti jebkurā laikā.
 • Mēs nevaram garantēt, ka šīs mājas lapas sniegtā informācija atbilst Jūsu valsts likumu prasībām. Šajā mājas lapā Jūs varat nokļūt pēc savas iniciatīvas un paši esat atbildīgi par savas valsts sabiedriskās kārtības likumu ievērošanu.
 • Mēs Jums piedāvājam pilnībā iepazīties ar informāciju, kuru sniedz "Somfy" SIA esošajā mājas lapā.
 • Pieslēdzoties šai lapai, tās saturam, kā arī to izmantojot, Jūs uzņematies risku. Jums ir nepieciešams  pasargāt datoru no datorvīrusiem vai citiem postošiem procesiem.

VIII. REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI UN JURISDIKCIJA

Latvijas likumdošana regulē jebkādu strīdu attiecībā uz jūsu pieslēgšanos šai tīmekļa vietnei vai tās izmantošanu.