Lai sāktu, ievadiet PIN kod
Identificē Ievadītais PIN kods ir pareizs, taču TaHoma® box ierīce tika jau iepriekš aktivizēta. Lūdzam sazinieties ar mūsu biroju, zvanot uz telefona Nr. +371 2 Ievadītais PIN kods ir pareizs, taču TaHoma® box ierīce tika jau iepriekš aktivizēta. Lūdzam sazinieties ar mūsu biroju, zvanot uz telefona Nr. +371 2 Ievadītais PIN kods ir pareizs, taču TaHoma® box ierīce nevar būt aktivizēta šajā atrašanās vietā. Lūdzam sazinieties ar mūsu biroju, zvanot uz telefona Nr. + Ievadītais PIN kods ir pareizs, taču TaHoma® box ierīce nevar būt aktivizēta šajā atrašanās vietā. Lūdzam sazinieties ar mūsu biroju, zvanot uz telefona Nr. + Ievadītais PIN kods ir pareizs, taču TaHoma® box ierīce nevar būt aktivizēta šajā atrašanās vietā. Lūdzam sazinieties ar mūsu biroju, zvanot uz telefona Nr. + Tas ir CONNEXOON ierīces PIN kods. Dodieties uz iepriekšējo soli un izvēliet"Aktivizēt CONNEXOO", lai palaistu centrāli tahoma.pin.wrong_product_MINI tahoma.pin.wrong_product_SWITCH Jūsu ievadītais PIN nepastāv. Mēģiniet vē Ievadītais PIN kods ir pareizs, taču TaHoma® box ierīce nevar būt aktivizēta šajā atrašanās vietā. Lūdzam sazinieties ar mūsu biroju, zvanot uz telefona Nr. + tahoma.pin.unknown_oem tahoma.pin.wrong_oem Ievadītais PIN kods ir pareizs, taču TaHoma® vadībai ir radusies problēma. Lūdzu, sazinieties ar Session has expired, please reload this page tahoma.pin.already_subscribed_finalised_required
continue

Kur es varu atrast PIN kodu uz TaHoma® ierīces

PIN kods atrodas ierīces apakšējās daļas un sastāv no 3 ciparu s�