Teisinė informacija

Paskutinis atnaujinimas: Rugpjūčio 7d. 2020

I. TEISINĖ INFORMACIJA IR KONTAKTAI

Mes, Somfy SIA, kurių pagrindinė buveinė Brivibas gatvė 401c, Ryga, LV-1024, Latvia, įregistruoti numeriu 40003592891, esame šios interneto svetainės savininkai, telefono numeris +371 20040555 . Mes priklausome SOMFY grupei.

Šios interneto svetainės leidybos direktorius yra Kristīne Korsiete. Jei turite bet kokių pastabų dėl pačios interneto svetainės, susisiekite su leidybos direktoriumi adresu kristine.korsiete@somfy.com . 

II. TIKSLINIS NAUDOJIMAS IR VARTOTOJAI

Ši svetainė, esanti adresu https://www.somfybaltics.com (toliau – „Svetainė“), yra skirta ir priklauso tik fiziniams ar juridiniams asmenims, gyvenantiems Prancūzijoje, norintiems: gauti bendrą informaciją apie „SOMFY“, konkretesnę informaciją, įskaitant jos produktus ar paslaugas; įsigyti „Somfy“ produktus, siūlomus erdvėje „Internetinės parduotuvės“, kai ji yra naudojama, užsisakyti paslaugas, siūlomas erdvėje „Mano sąskaita“. Naudojimasis mūsų interneto svetaine reiškia automatinį mūsų praktikos pripažinimą ir šio teisinio pranešimo laikymąsi. Informacija apie produktus ir paslaugas gali būti netiksli kiekvienai šaliai. Pažymėtina, kad šioje interneto svetainėje pateikti produktai ar aprašytos paslaugos gali būti prieinami ne visose šalyse. SOMFY padarys viską, kad vartotojui būtų užtikrintas maksimalus saugumas naršant Svetainėje. Tačiau „Somfy“ neprisiima atsakomybės: jei negalite laikinai patekti į Svetainę dėl techninės priežiūros ar paskelbtos informacijos atnaujinimo; viruso ar trečiosios šalies iš Svetainės atakos atveju ir dėl galimų to pasekmių; neteisingai naudojant ar neteisėtai eksploatuojant interneto svetainę, vartotojas yra vienintelis atsakingas asmuo už žalą trečiosioms šalims ir už galimų veiksmų ar pretenzijų padarinius; informacija Svetainėje, išskyrus gaminio lapus ir, jei nėra klaidų, yra tik informacinė ir rekomendacinė, ir „Somfy“ nėra atsakinga dėl jų tikslumo.

III. AUTORIŲ TEISĖS

1. Autorių teisių apsauga: Ši interneto svetainė, taip pat joje esanti informacija (įskaitant paveikslėlius, piešinius...) yra saugoma autorių teisių. Todėl visos teisės yra saugomos.  

2. Naudojimo sąlygos: Informacija, kurios nėra „atsisiunčiame faile“, negali būti jokiu būdu visiškai ar iš dalies atspausdinama ar atkuriama. Atsisiunčiame faile esančią informaciją galima atspausdinti arba atsisiųsti vidiniais, informaciniais, nekomerciniais tikslais. Ji negali būti pateikiama ar rodoma jūsų klientui ar bet kokiai kitai trečiajai šaliai, taip pat negali būti platinama. Bet kokioje tokios informacijos kopijoje privalo būti visi pranešimai apie mūsų autorių teises ir nuosavybės teises. Jūs neturite teisės pakeisti tokios informacijos. Išimties tvarka turite teisę išversti tokią informaciją, kad jūsų komandos ją suprastų, ir tokiu atveju esate atsakingi už bet kokį padarytą vertimą. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atšaukti tokį leidimą, pranešę apie tai atskirai arba pateikdami šioje interneto svetainėje. Bet koks naudojimas privalo būti nedelsiant nutrauktas.

IV. PREKIŲ ŽENKLAI

SOMFY prekės ženklai ir visi prekių ženklai, tiek vaizdiniai, tiek ne, ir apskritai visi kiti šioje interneto svetainėje paminėti prekių ženklai, iliustracijos, vaizdai ir logotipai, tiek įregistruoti, tiek ne, yra ir lieka išskirtine „SOMFY ACTIVITES“ ar jos dukterinių įmonių visame pasaulyje nuosavybe arba yra atkuriami jų savininkams sutikus. Griežtai draudžiamas visiškas ar dalinis šių prekių ženklų, iliustracijų, paveikslėlių ir logotipų atkūrimas, modifikavimas ar naudojimas dėl bet kokios priežasties ir bet kokioje laikmenoje be aiškaus išankstinio SOMFY ACTIVITES SA, trečiųjų šalių ar prekių ženklų savininko sutikimo, išskyrus atvejus, kai siekiama sukurti hiperteksto nuorodą į mūsų interneto svetainę, kaip nurodyta 5 dalyje toliau. Prieiga prie interneto svetainės, kaip ir naudojimasis ja, nesuteikia jokių teisių į prekės ženklus ir kitas joje esančias iliustracijas, vaizdus, logotipus.

V. HIPERTEKSTO NUORODOS

1. Mūsų sukurtos nuorodos: jūsų patogumui pateikiame hiperteksto nuorodas į įvairias kitas interneto svetaines. Tačiau mes neatstovaujame jokioms tokioms interneto svetainėms, nekontroliuojame jų turinio ir už jį neatsakome.

2. Jūsų sukurtos nuorodos: norint sukurti nuorodą į mūsų svetainę, reikia išankstinio rašytinio sutikimo, nebent atitinkate visas šias sąlygas:

- sąžiningai naudojatės nuoroda, kas, visų pirma, reiškia, kad nekils painiavos jūsų ir mūsų santykiuose,

- Jūs sukuriate nuorodą į mūsų interneto svetainės pagrindinį puslapį taip, kad tinkamai susietumėte savo ir mūsų svetaines, tačiau jokiu būdu nedarote nuorodos į kitą mūsų tinklalapio puslapį ir nekopijuojate mūsų svetainės dalies.

- Jūs atkuriate tų pačių matmenų „Somfy“ logotipą, kaip parodyta toliau tam, kad sukurtumėte nuorodą.

- Jūs raštiškai pranešate apie nuorodos naudojimą mūsų leidybos vadovui, per 5 darbo dienas nuo jos sukūrimo išsiųsdami elektroninį laišką adresu „kristine.korsiete@somfy.com“. Mes pasiliekame teisę reikalauti nedelsiant panaikinti nuorodą tuo atveju, jei manysime, jog mūsų interesams kyla grėsmė.

VI. KITOS INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Bet kuriam šioje interneto svetainėje aprašytam produktui, procesui ar technologijai gali būti taikomos kitos intelektinės nuosavybės teisės, kurios priklauso mums arba trečiosioms šalims. Teisės naudotis intelektinės nuosavybės teisėmis nesuteikiamos.

VII. ATSAKOMYBĖ

1. Mes stengiamės suteikti jums tikslią, išsamią ir naujausią informaciją. Tačiau mes nesuteikiame jokių garantijų dėl šioje interneto svetainėje esančios informacijos.

2. Mes pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo atnaujinti ar pakeisti bet kurią šioje svetainėje esančią informaciją. Pažymėtina, kad rodomi produktai gali būti bet kada pakeisti arba panaikinti.

3. Mes negalime užtikrinti to, kad šioje interneto svetainėje pateikta informacija atitiks jūsų šalies vietinius įstatymus. Šią svetainę galite pasiekti savo iniciatyva ir patys esate atsakingi už visų jūsų šalies viešosios tvarkos įstatymų laikymąsi.

4. Siūlome susipažinti su visa informacija, kurią interneto svetainėje pateikia vietinė organizacija.

5. Prisijungdami prie šios interneto svetainės ir jos turinio bei ja naudodamiesi patys prisiimate riziką. Visų pirma, jūs patys privalote apsisaugoti nuo virusų ar kitų žalingo pobūdžio dalykų.

VIII. REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI IR JURISDIKCIJA

Latvijos teismų jurisdikcija taikoma kilus bet kokiam ginčui dėl jūsų prisijungimo prie šios interneto svetainės ar jos naudojimo, išskyrus privalomas įstatymų nuostatas.